Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 追加 牛バラスライス(US産) 100g/US Beef (100g)

追加 牛バラスライス(US産) 100g/US Beef (100g)

44,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 追加 牛バラスライス(US産) 100g/US Beef (100g)