Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

Teriyaki Garlic Chicken Bento

SKU: LBE002
-30% 75,900₫ 108,900₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

Grilled chicken thigh and garlic sauce, a good combination in one bento rice box

Xem thêm
 Teriyaki Garlic Chicken Bento
 Teriyaki Garlic Chicken Bento
 Teriyaki Garlic Chicken Bento