Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 Spicy Miso Chicken Soup

Spicy Miso Chicken Soup

16,500₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 Spicy Miso Chicken Soup