Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 Set Sushi Cuộn Matsu

Set Sushi Cuộn Matsu

152,900₫
Loại 1 -
Loại 2 -
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 Set Sushi Cuộn Matsu