Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

ロール寿司セット 竹/Roll Sushi Set Take

141,900₫
サイズ 1 -
サイズ 2 -
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 ロール寿司セット  竹/Roll Sushi Set Take
 ロール寿司セット  竹/Roll Sushi Set Take
 ロール寿司セット  竹/Roll Sushi Set Take