Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

ロール寿司セット 松/Roll Sushi Set Matsu

152,900₫
サイズ 1 -
サイズ 2 -
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 ロール寿司セット  松/Roll Sushi Set Matsu
 ロール寿司セット  松/Roll Sushi Set Matsu
 ロール寿司セット  松/Roll Sushi Set Matsu