Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 Roll Sushi Set Matsu

Roll Sushi Set Matsu

152,900₫
Specs 1 -
Specs 2 -
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 Roll Sushi Set Matsu