Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 伊勢生卵/Raw Egg (Ise Egg)

伊勢生卵/Raw Egg (Ise Egg)

11,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 伊勢生卵/Raw Egg (Ise Egg)