Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 追加 長葱/Long Onion

追加 長葱/Long Onion

11,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 追加 長葱/Long Onion