Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

Deluxe Kids Minnie Set (Udon) / Phần ăn cho bé với mì Udon

-13% 75,900₫ 86,900₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 Deluxe Kids Minnie Set (Udon) / Phần ăn cho bé với mì Udon
 Deluxe Kids Minnie Set (Udon) / Phần ăn cho bé với mì Udon
 Deluxe Kids Minnie Set (Udon) / Phần ăn cho bé với mì Udon