Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

鶏の唐揚げとフライドポテトパック/Karaage & French Fri Pack

53,900₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 鶏の唐揚げとフライドポテトパック/Karaage & French Fri Pack
 鶏の唐揚げとフライドポテトパック/Karaage & French Fri Pack
 鶏の唐揚げとフライドポテトパック/Karaage & French Fri Pack