Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

海鮮鍋 / Kaisen Yose Hot Pot

163,900₫
サイズ -
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 海鮮鍋 / Kaisen Yose Hot Pot
 海鮮鍋 / Kaisen Yose Hot Pot