Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 追加 えのき/Enoki Mushroom

追加 えのき/Enoki Mushroom

11,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 追加 えのき/Enoki Mushroom