Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

太巻と焼肉

-9% 53,900₫ 59,400₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 太巻と焼肉
 太巻と焼肉
 太巻と焼肉