Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

太巻と鶏唐揚

-9% 53,900₫ 59,400₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 太巻と鶏唐揚
 太巻と鶏唐揚
 太巻と鶏唐揚