Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 Cơm thêm

Cơm thêm

11,000₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 Cơm thêm