Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

鶏鍋 / Chicken hotpot

108,900₫
サイズ -
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 鶏鍋 / Chicken hotpot
 鶏鍋 / Chicken hotpot
 鶏鍋 / Chicken hotpot