Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 追加 白菜/Cabbage

追加 白菜/Cabbage

13,200₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 追加 白菜/Cabbage