Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

Big roll & Grilled Beef

-9% 53,900₫ 59,400₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 Big roll &  Grilled Beef
 Big roll &  Grilled Beef
 Big roll &  Grilled Beef