Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

スープ (250cc)

11,000₫
タイプ -
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 スープ (250cc)
 スープ (250cc)