Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 追加 骨付き鶏もも 100g/Chicken leg (100g)

追加 骨付き鶏もも 100g/Chicken leg (100g)

17,600₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 追加 骨付き鶏もも 100g/Chicken leg (100g)