Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng từ 19:45 đến 10:30 hôm sau, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
 追加 あさり 100g/Asari Clam (100g)

追加 あさり 100g/Asari Clam (100g)

15,400₫
Click nhận mã giảm giá ngay !

Mô tả

 追加 あさり 100g/Asari Clam (100g)