Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.
THỜI GIAN GIAO

Giao ngay

Thời gian đặt hàng

0 Món Xem chi tiết 0₫

Chưa có sản phẩm.

Tạm tính 0₫
VAT 10% 0₫
Tổng cộng 0₫