Đồ uống

-30%
 Nước suối  Nước suối

Nước suối

11,550₫ 16,500₫

-30%
 Nước ngọt Sprite  Nước ngọt Sprite

Nước ngọt Sprite

22,330₫ 31,900₫

-30%
 Nước ngọt Coca cola  Nước ngọt Coca cola

Nước ngọt Coca cola

22,330₫ 31,900₫

-30%
 Trà ô long  Trà ô long

Trà ô long

26,950₫ 38,500₫

-30%
 Trà xanh  Trà xanh

Trà xanh

26,950₫ 38,500₫

-30%
 Cà phê sữa (Americano)  Cà phê sữa (Americano)

Cà phê sữa (Americano)

26,950₫ 38,500₫

-30%
 Cà phê đen (Americano)  Cà phê đen (Americano)

Cà phê đen (Americano)

26,950₫ 38,500₫

-30%
 Yakult trái cây  Yakult trái cây

Yakult trái cây

45,430₫ 64,900₫

-30%
 Nước ép  Nước ép

Nước ép

45,430₫ 64,900₫

-30%
 Trà trái cây  Trà trái cây

Trà trái cây

68,530₫ 97,900₫