Nhà hàng ngưng nhận đơn hàng sau 19:45, Vui lòng đặt hàng cho ngày hôm sau.

Dù mùa encovy,
Watami vẫn giao hàng

Xem Menu